Wizja

"Wiara we własne siły jest mostem łączącym oczekiwania, działania, wkład i wyniki" R.Kantor

Wizja to koncepcja nawet mało przewidywalna, ale możliwa do zrealizowania. Mój pomysł na Interim Management & Energy (IME) wiąże się z obserwacją, iż ludzie chętnie uzależniają się od przeszłości i nawyku stosowania znanych narzędzi. Dlatego poświęcają większość swojego czasu na zarządzanie status quo myśląc o tym co jest zamiast o tym co być powinno.

Widzę IME jako synergię korzyści wynikających z projektowego, nastawionego na rezultat podejścia do problemów organizacji oraz filozofii budowania długofalowych relacji i pełnego zaufania właściwego firmom rodzinnym. Sadzę, że można odnaleźć w tym podejściu kreatywność i budować „błękitne oceany”. Takie spojrzenie wymaga odwagi lecz pozwala odnaleźć wszystkim zaangażowanym w projekt równowagę między życiem zawodowym i rodzinnym.

Koncepcja IME to także współpraca z ekspertami w swoich dziedzinach, którą dostarczam. Umiejętność łączenia różnych dostępnych technologii, metod zarządzania oraz utrwalenie zmian w ludziach to zadanie, które potrafię wykonać. Chodzi o to, aby zrozumieć, że właściwe wykonywanie codziennych czynności to nie to samo, co wykonywanie właściwych czynności.