Audyt energetyczny

"Kto pracuje przez cały dzień ten nie ma czasu na zarabianie pieniędzy" John D.Rockefeller

Pojęcie audytu energetycznego czy też audytu efektywności energetycznej ma bardzo szeroki zakres i jest różnie rozumiane. Obniżenia kosztów energii elektrycznej zaś można dokonać różnymi sposobami zaczynając od analizy faktur, zmiany taryfy, dopasowania TPA (Third Party Access) czy też aplikacji rozwiązań technicznych podnoszących efektywność.

Liczy się jednak praktyczna umiejętność wykorzystania dostępnych środków i możliwości. Poprawa efektywności energetycznej ma początek w dopasowaniu profilu energetycznego przedsiębiorcy do jego rzeczywistego zużycia. To zadanie wykona poprawnie wyłącznie osoba, która ma rozeznanie w energetyce i rozumie zasady funkcjonowania na wolnym rynku energii elektrycznej. Podobne zasady dotyczą otwartego ostatnio rynku gazu oraz zmierzającego w tym kierunku rynku ciepła.

Znajomość rynku energii, praktyczna umiejętność dostarczenia lepszych warunków oraz wsparcie silnych partnerów to usługa warta rozważenia dla każdego przedsiębiorcy. Efektywna gospodarka energetyczna to jeden z celów IME.