Audyt organizacyjny

"Żeby dalej skoczyć trzeba się najpierw cofnąć" powiedzenie francuskie

Spojrzenie na organizację z zewnątrz przez osobę bezpośrednio nie zaangażowaną w jej codzienną działalność jest skutecznym sposobem poprawiającym efektywność jej działań.

W ramach audytu dokonywany jest przegląd istniejących w firmie procedur oraz procesów zarządzania organizacją. Poprzez rozmowy z pracownikami, analizę dostępnych danych finansowych oraz stosowanych schematów w działaniu firmy znajdujemy ukryte problemy oraz bariery rozwoju na różnych polach badanej organizacji.

Dotyczy to także oceny kultury organizacyjnej, wewnętrznej komunikacji i poziomu zaangażowania zespołu. Efektem takiego audytu jest raport opisujący obszary wymagające poprawy oraz sugestie i konkretne propozycje rozwiązań, które zbudują przewagę konkurencyjną i przyniosą korzyści organizacji.