Business Development

"Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie" P.Drucker

Przeszłość jest źródłem wielu cennych wniosków, ale trzeba uważać, aby samozadowolenie nie odebrało nam energii do wprowadzania zmian.

Wiele organizacji buduje scenariusze przyszłości w oparciu o dane statystyczne, sprawdzone modele czy posiadane status quo. Często zapominają, że przyszłość zaczyna się od zamknięcia spraw niezakończonych i wytyczenia nowej drogi oraz koncentracji na nowym celu.

Właściwe zrozumienie procesów zachodzących w organizacji, określenie ich wagi i wartości dla Właścicieli Firm Rodzinnych czy Zarządów Spółek oraz weryfikacja ich oczekiwań i własnych poglądów to warunek konieczny innowacyjnego rozwoju firmy.

Obserwacja trendów w biznesie, tworzenie nowych „błękitnych oceanów” oraz kreowanie wartości dodanej dla przedsiębiorcy to część mojej pracy, którą chętnie wykonuję.