Efektywność energetyczna

"Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna" N.Hill

Podnoszenie efektywności energetycznej jest kolejnym etapem po audycie energetycznym i prowadzi do prezentacji rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w danej lokalizacji. Należy tu zawsze brać pod uwagę proste usprawnienie procedur postępowania, wykorzystanie dostępnych technologii retrofit (modernizacja poprzez dołożenie nowych elementów) oraz inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE).

Każde z tych rozwiązań wymaga praktycznej wiedzy eksperckiej, szerokiej znajomości techniki oraz kompleksowej wiedzy z zakresu energetyki. Niezbędnym elementem jest wiedza na temat finansowania tego typu inwestycji np. w systemie ESCO oraz przeznaczonych na ten cel środków unijnych.

Wraz z partnerami, którzy posiadają know-how oraz produkty podnoszące efektywność energetyczną w zakresie oświetlenia, systemów HVAC czy monitoringu i systemów pomiarowych taką usługę dostarczam.