Interesariusze a sukces projektu

Ostatnie doświadczenie biznesowe utwierdziło mnie w przekonaniu, że aktywne zarządzanie potrzebami interesariuszy jest niezbędne by projekt zakończył się sukcesem. Niby to logiczne, ale ilu z nas w sposób metodyczny dba o ich zaspokajanie na równi z np. z zarządzaniem ryzykiem?

Obie przewodnie metodyki projektowe Prince2 i PMI w najnowszej 5 edycji po raz pierwszy poświęcają temu zagadnieniu tak wiele miejsca. Identyfikacja interesariuszy – czyli wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób wpływają na nasz projekt lub to projekt wpływa na nich to w PMBook cały nowy rozdział. Podtrzymywanie ich zainteresowania zależnie od siły ich oddziaływania na projekt oraz zarządzanie zaangażowaniem i komunikacją to podkreślane obecnie kluczowe czynniki zakończenia projektu z sukcesem. Ciekawe, że wg badań zaangażowanie i wsparcie dla projektu przez interesariuszy to ponad 30% sukcesu całego projektu. Nabiera to szczególnego znaczenia w projektach dla firm rodzinnych gdzie trudno zlokalizować właściwie osobę decyzyjną, która zwykle działa w ukryciu. Nie wiedząc o tym podejmujemy błędne decyzje.

Uważam, że właściwe zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy pozwala nam ocenić czy nasz projekt posiada ciągle aktualne uzasadnienie biznesowe i może zakończyć się sukcesem dla wszystkich grup interesów. To część właściwej strategii zarządzania komunikacją w projekcie. Warto o tym pamiętać.