Metodologia

"Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem." Konfucjusz

Biznes jak i otoczenie zmienia się w czasie, a każda zmiana prowadzi do formy lepszej, gorszej lub tak samo przystosowanej do warunków otoczenia. Szanse przetrwania obecnej formy/organizacji określa stopień jej przystosowania, a przede wszystkim świadome i inteligentne wprowadzanie zmian.

Moje metody działania skupiają się na generowaniu przychodu, zwiększaniu efektywności energetycznej i biznesowej, utrzymaniu klientów i zdobyciu nowych oraz zmniejszaniu wydatków nie przynoszących wartości.

Wykorzystuję sprawdzone metodyki działania m.in. Prince/PMI, Agile, KISS … oraz własne i przede wszystkim zdrowy rozsądek po to, aby wprowadzone zmiany utrwaliły się w zespole i funkcjonowały stale. Uporządkowane działanie i najprostsze rozwiązania prowadzą do trwałego efektu. Dlatego preferuję metody nastawione na stabilny rezultat, mierzalny dla organizacji wskaźnikami lub osiągnięciem celów dla firm rodzinnych.