Nowoczesne technologie

"Poprawa wiąże się ze zmianami, doskonałość wiąże się z częstymi zmianami" W.Churchill

Improwizacja jest miarą przetrwania a innowacyjne technologie poprawiają efektywność biznesu i pozwalają organizacjom kreować nową rzeczywistość. Nowy, preferowany obecnie model biznesowy to organizacje zapobiegające o korzyści poprzez połączenie generowania zysku wraz ze zmienianiem świata. Kluczem do tego są nowe technologie.

Technologie związane z odnawialnymi źródłami energii, rozwiązaniami retrofit czy zupełnie nowymi metodami zwiększającymi produktywność wymagają zrozumienia technicznego i umiejętności ich implementacji na gruncie konserwatywnego podejścia. Należy pamiętać że każdą zmianę trudno jest przekuć w trwały nawyk, niezależnie od tego jak jest ona doskonała.

Dostarczenie i praktyczne zastosowanie know-how wraz z odpowiednim poprowadzeniem organizacji poprzez proces zmian to szansa, którą warto wykorzystać. Zarządzanie zmianą jest wartością dodaną każdego prowadzonego przeze mnie projektu.