Przyszłość

"Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać." W.Disney

Kryzys... słowo, które często dla wielu jest wytłumaczeniem na wszelkie biznesowe niepowodzenia. Zapominamy, że w języku chińskim słowo to składa się z dwóch różnych znaków: zagrożenie oraz szansa. Często pomijając ten drugi człon sami skazujemy się na porażkę i wpadamy w błędne koło tłumaczeń. Nie dostrzegamy, że problemy to często szanse, tylko w przebraniu.

Interim Management & Energy to nowy koncept łączący zalety zarządzania czasowego z dodatkowymi usługami w zakresie gospodarki energią i podnoszeniem efektywności energetycznej. Wartość, którą dostarcza będzie rosnąć w czasie gdyż odwołuje się kontaktu face to face (twarzą w twarz) jako czynnika ludzkiego w biznesie. Zaufany, zaangażowany i skuteczny partner w biznesie to wartość dodana, o którą warto zabiegać.

Prawdopodobnie w przyszłości koncepcja „Energy” zostanie rozszerzone na inne dziedziny gdzie nie będzie już tylko oznaczać energetykę, ale wykorzysta głębsze znaczenie tego słowa jak aktywność, moc, życie...