Zarządzanie czasowe

"Lider to ktoś, kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę" J.Maxwell

Zarządzanie czasowe przedsiębiorstwem lub wybranym jego działem to podstawowe zadanie, jakiego podejmuje się Interim Manager. Jest to szczególnie efektywna forma postępowania gdy konieczne jest natychmiastowe działanie a na skuteczny proces rekrutacji brakuje czasu. Unikamy wówczas okresu "przeczekania" jaki powstaje po zwolnionym pracowniku.

Wynajęty przez Właściciela/Zarząd wykonuję ustalone wspólnie obowiązki zapewniając kontynuację pracy lub wdrażając nową strategię działania. Praktyczną wiedzą, doświadczeniem we współpracy z ludźmi oraz podniesieniem efektywności procesów w firmie przynoszę Rezultat i utrwalam nowe postawy i procedury w ludziach.

Zarządzanie czasowe przybiera często formę zarzadzania strategicznego lub projektowego, to kwestia definicji i sformułowanych oczekiwań. Stosowana przeze mnie metodyka i kompleksowe podejście do spraw doskonale się sprawdza w bieżącym ich nadzorowaniu.